Cancer Support Program

Återta din Kraft

Cancer Wellness – Mindful Living

Hur kan jag återfå kraft och livslust och vad kan jag göra för att undvika återfall? Det är vanliga frågor jag får från människor som genomgått cancerbehandlingar. Ingen ska behöva känna sig ensam eller behöva leta efter hjälp när man är i en utsatt situation. Att se helheten, hela människan och inte bara en kroppsdel, att få känna delaktighet i sin rehabilitering och att stärka det friska i kroppen, att komma till acceptans, tillit och glädje är bara några av de saker som stärker kropp och själ.

Viktiga delar som ingår i Cancer Wellness är:

 • Stresshantering
 • Kost
 • Sömn
 • Motion/rörelse
 • Läkande samtal
 • Mindfulness
 • Qigong/mjuka rörelser
 • Hälsoplan

Det är ingen som står beredd inför ett cancerbesked och för alla berörda, kretsen av familj och vänner, slår det hårt. Det uppstår fler frågor än svar och en känsla av att bli sviken av sin egen kropp.

Behoven av stöd kan variera beroende på vilken fas man är: i väntan på diagnos – nydiagnostiserad – pågående behandling – färdigbehandlad. De flesta behöver någon form av mentalt stöd för att lära sig hantera denna nya situation med oro och stress som det för med sig.

 

Cancer Wellness - Mindful Living

Anmäl dig genom denna länk

Denna webbkurs vänder sig till dig som har eller har haft cancer och vill ha hjälp med att hantera oro, stress, rädslor och få verktyg att hantera vardagen efter en sjukdom. Kursen är upplagd på 9 veckor men du kan göra den i din egen takt och den går att kombinera med privata stödsamtal med mig. Du har evig tillgång till kursen för att kunna repetera när du vill. Du får också tillgång till uppdateringar gratis. Ytterligare en bonus är gruppcoaching över nätet. Nästa gruppcoachingkurs startar 10 november och ses online på onsdagar kl 19.00. Gruppcoachingkurser startar upp rullande under året och följer varje steg i kursen. Du är välkommen att delta i dessa gruppcoachingar så länge du behöver även efter avslutad kurs.

Under webbkursen  Cancer Wellness – Mindful Living hittar vi sätt att få kraften tillbaka efter cancern, lär oss ändra negativa tankespiraler, kostens betydelse och hur du kan stärka ditt immunförsvar och mycket mera. Dessutom får du ett mindfulnessbaserat stödprogram som bygger på MBCR, Mindfulness Based Cancer Recovery Program, ett mindfulnessprogram som används på sjukhus i bland annat Kanada. Följ länkarna för information om innehåll och se även gratis webbinarvideo. 

Webbkurs Cancer Wellness- Mindful Living

 

 • Din egna individuella rehabiliteringsplan
 • Holistiskt synsätt för cancerberörda och närstående
 • Komplementära behandlingar för att stärka immunförsvaret
 • Kostrådgivning
 • Läkande samtal för cancerberörda och närstående
 • Smärtlindring genom kroppsbehandlingar
 • Stresshantering
 • Träning, fysisk och mental med hjälp av qigong
 • Ökad livskvalitet

Om cancer

Själva ordet cancer väcker känslor och många gånger rädsla hos de som drabbas och alla i deras i närhet. I själva verket är cancer ett samlingsnamn för en stor grupp olika tumörsjukdomar där långtifrån alla är livshotande.

Enligt statistik kommer var tredje svensk någon gång i sitt liv att drabbas av tumörer så risken är stor att just du känner någon som är drabbad eller kanske själv varit eller är sjuk. År 2030 säger analyserna att riskerna har ökat till varannan person om inget görs men det finns hopp och det handlar om livsstilsfrågor.

Det är viktigt att snabbt komma till en onkolog som är expert inom sitt område och att bygga upp ett nätverk av människor som stöttar och stärker dig. Att kunna läka inifrån och ut betyder att man inte bara fokuserar på det som är sjukt utan också stärker det som faktiskt är friskt i kroppen och det finns många sätt att gå tillväga på.

Integrativ medicin, även kallad komplementär medicin, omfattar många olika discipliner och det är viktigt att stärka människan i sin tro att kunna bli frisk och stötta personen i de val som hon gör. Att kunna se sitt liv i ett vidare perspektiv möjliggör läkning på många olika plan för alla inblandade. Både kroppen och själen behöver behandlas tillsammans och kan aldrig separeras.

Vi erbjuder komplementära behandlingar för att stärka dig och ta hand om både kropp och själ och kan hjälpa dig med råd om kost och näring, diverse kroppsbehandlingar, stresshantering, läkande samtal, mindfulness och kurser för att stötta både dig och dina närmaste.

Arcadia FriskVård AB har ett samarbete med Arcadia Praxis i Tyskland där det bland annat finns hypertermi som fungerar utmärkt i samband med cellgifter och strålning eller på egen hand. För mer information och en chans att boka second opinion av läkare kontakta mig. 

Anhörigcirklar