Från Stress till Styrka

Hur stress påverkar din hälsa

Jag föreläser om stresshantering utifrån olika infallsvinklar och kombinerar det med enkla övningar du kan använda dig av i vardagen, både på jobbet och hemma.

Du får reda på hur stress påverkar dig och vad som händer i kroppen när man utsätts för långvarig stress.

Föreläsningens längd kan varieras beroende på hur många praktiska övningar jag lägger in. Kan även göras till en halvdags workshop.

Denna föreläsning har jag hållit för sjukhuspersonal såväl som ute på företag där långtids-sjukskrivningar är ett återkommande problem. Min förhoppning är att prevention och en större medvetenhet kan förhindra utbrändhet.

Du kommer lära få dig mer om:

  • kort och långvarig stress
  • positiv och negativ stress
  • inre och yttre stress
  • kemiska stressfaktorer
  • andningsövningar och hur de påverkar oss fysiskt
  • lära dig en 3-stegs lösning när du blir överväldigad
  • en strategi för stresshantering i 5 steg
  • kunna försätta dig i ett avspänt tillstånd
  • prioritera bättre
  • vikten av återhämtning

Intresserad av programmet Stress till Styrka? Coaching? Föreläsning? Kontakta mig här!  

stress till styrka

Artikel om stresshantering De 5 grundläggande stegen för en hållbar stresshantering