Mindful Living

Mindful närvaro i vardagen

Mindful Living hjälper dig att få syn på omedvetna tankar som styr dina känslor och handlingar, som i sin tur kan leda till stress och oro.

Med mindfulnessträning blir du mer medveten, fokuserad och kan ta hand om negativa tankespiraler innan de får full kraft. Genom avspänningstekniker lär du dig att koppla om kroppen och hjärnan från stress till avspänning.

Föreläsningen

Under denna föreläsning får du reda på forskningen bakom mindfulness som gjort den accepterad och som gör att den används på sjukhus, inom idrottsvärlden och numera också i styrelserummet. Du får även prova på enkla tekniker som du kan använda dig av i vardagen.

Du kommer få inblick i:

  • meditation som andningsmedvetenhet
  • meditation för att öka fokus och koncentration
  • lära dig en enkel kroppsskanning för avspänning i alla lägen
  • de olika attityderna som ligger till grund för mindfulness
  • få en trestegslösning att bryta ett stresspåslag
  • prova på formell och informell träning

Kontakta mig här! Läs mer om mina kurser där mindfulness ingår Mindful Living.

mindful-living