CSR

Jag är grundare till Fonden CancerFriskvård och stödjer den genom att lägga in en stor del av min arbetstid i denna ideella förening. Vill du vara med och stödja med din expertis eller vara en av våra möjliggörare eller sponsor är du välkommen att höra av dig till ordforande@fondencancerfriskvard.se

Vill du ge ett bidrag gör du det till Fondens konto, Bankgiro 304-0243

Läs mer om FCF här www.fondencancerfriskvard.se

Jag skänker 100 kronor till Fonden CancerFriskvård för varje webbkurs Mindful Living – Cancer Wellness som säljs genom denna länk.

Här kan du lyssna på en podcast gjord av Hälsosant i oktober 2017. Hälsosant podcast Fia Hobbs och Fonden CancerFriskvård